Biblos Lovers Sadakat Programı

BİBLOS LOVERS SADAKAT PROGRAMI

Aşağıdaki bilgiler, Biblos Alaçatı Sadakat Programı’na (“Program”) katılımın esaslarını oluşturur. İşbu Hüküm ve Koşulların (“Hüküm ve Koşullar”) amacı, Biblos Alaçatı Sadakat Programı Üyeleri’ni (“Üyeler”) ve Biblos Alaçatı’yı (”Biblos”) korumaktır.

Bu Programa katılımınız, bu Hüküm ve Koşullar ile yönetilecektir.

Açıklamaya veya daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız en yakın Biblos Alaçatı Rezervasyon Departmanı ile irtibata geçin veya reservation@biblosresorts.com adresine bir e-posta gönderin. Ancak Programın Hüküm ve Koşullarının, Biblos’un yazılı izni dışında yenilenemeyeceği veya değiştirilemeyeceği dikkate alınmalıdır.

Program üyeliği ve Programın sağladığı avantajlar, Biblos’un kendi takdirine bağlı olarak sunulur. Programın mülkiyeti tamamen Biblos Alaçatı Turizm Yatırımları A.Ş.’ne aittir.

Programın Hüküm ve Koşulları, Türk Kanunlarına tabidir ve bu kanunlar uyarınca yorumlanmalıdır.

Programın önceden belirlenmiş olan bir sona erme tarihi yoktur ve Biblos uygun gördüğü zaman, haber vererek veya vermeden Programı sonlandırmaya karar verene dek devam edebilir. Üyelerin, Programın sona ereceğinin bildirildiği tarihten itibaren avantajları kullanmak için 1 (bir) ay süreleri olacaktır. Yani, Programa hangi tutarla katılmış olursanız olun, avantajları kullanma hakkınız, Biblos’un Programı sonlandıracağına dair bildirim yaptığı tarihten 1 (bir) ay sonra Biblos tarafından sonlandırılabilir.

Biblos; Program ile ilgili kuralları, prosedürleri, koşulları, avantajları kendi takdirine bağlı olarak haber vererek veya vermeden ekleme, yenileme, silme veya başka şekillerde değiştirme hakkını, bu değişiklikler avantajları ya da o zamana dek toplanan Konfirmasyonları etkilese dahi saklı tutar.

Sadece yaşadıkları ülkede reşit yaşta olan bireyler Programa katılıp Üye olabilirler (Biblos tarafından Üye olarak kabul edilen bireyler olarak tanımlanırlar). Kurumların, şirketlerin, derneklerin veya grupların Programa katılmasına izin verilmez.

Program üyeliği; Üyelere, Programın Hüküm ve Koşulları uyarınca avantajlardan yararlanma hakkını verir. Üyeler birden fazla hesaba sahip olamaz veya birden fazla hesaptan avantaj kazanamaz.

Biblos; Üyenin, Programın Hüküm ve Koşulları veya Programın amacına ya da Programın herhangi bir kısmına uygun olmayan biçimde bunları kullanımını tespiti hâlinde, bu Üyenin üyeliğini dondurma ya da üyeliğine son verme hakkını saklı tutar. Biblos ayrıca şüphe için makul gerekçeler olması hâlinde ya da tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir Üyenin aşağıdakileri yaptığına kanaat ederse, o üyenin üyeliğine son verme hakkını saklı tutar:

-İlgili yerel kanunlara, düzenlemelere ya da yönetmeliklere uygun davranmadığında,

-Söz konusu Program Hüküm ve Koşullarına uymadığında ya da onları ihlal ettiğinde,

-Üye avantajlarını içeren, ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla, hesapla ilgili herhangi sahtekârlık, dürüst olmama, hırsızlık, suistimal ya da uygunsuz davranış gibi bir eylemde bulunduğunda,

-Biblos’ ait otelde misafirlere veya çalışanlara ya da Biblos ile onun çalışanlarından ya da yüklenicilerinden herhangi birine karşı fiziksel, sözlü ya da yazılı mahiyette kötüleyici, dolandırıcı, rahatsız edici, uygunsuz, saldırgan veya düşmanca bir eylemde bulunması ya da,

-Biblos’a ödenmesi gereken herhangi bir fatura ya da hesabı ödememiş olması.

Bu nedenlerle üyeliğe son verilmesi sonucunda toplanan tüm ilgili tüm avantajları ve ayrıcalıkları iptal edilebilir. Biblos, Programa üyeliğe son vermenin yanı sıra kendi takdirine bağlı olarak, cezai takibat dâhil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere uygun idari dava ve/veya hukuk davası açma hakkına sahiptir.

Biblos dışında kimse herhangi bir şekilde Programın avantajlarını satamaz veya takas edemez. Biblos; avantajların Programın Hüküm ve Koşullarını ihlal edecek şekilde devir edildiği, satıldığı veya tahsis edildiği kanaatine varırsa bunları iptal edilebilir veya el koyabilir.

Programın Hüküm ve Koşullarının tüm yorumları Biblos’un kendi takdirine bağlı olacaktır.

Her Üye, Programın Hüküm ve Koşulları ve avantajları konusunda kendisi bilgi sahibi olmakla sorumludur. Biblos, Üyelere ilgi duydukları konularda önerilerde bulunmak için veya Program değişiklikleri ile ilgili bildirimler de dâhil olmak üzere yazılar gönderebilir, ancak bunu yapmak zorunda değildir. Biblos, herhangi bir arızadan ve Üye iletişim bilgilerinin yanlış veya eksik kopyalanmasından; Üye ile ilişkili veya Üyenin kullandığı ekipman veya programlama ile ilgili sorunlardan; insan hatalarından; herhangi bir kesinti, silinme, atlama, arıza veya telefon şebekesi hattı ya da elektronik iletim hattı arızasından; bilgisayar ekipmanı ve yazılım sorunundan; herhangi bir Web sitesine veya online hizmete erişilememesinden; teknik ya da teknik olmayan hatalardan veya arızalardan; kayıp, geciken, çalınan, okunaksız, eksik, yanlış, yanlış gönderilen, bozulan mektuplardan veya diğer postalardan veya e-postalardan, herhangi bir sebepten dolayı sorumlu tutulamaz.

Her Üye, özel hesap erişim bilgilerinin oluşturulmasından ve bu bilgilerin güvenliğini sağlamaktan kendisi sorumludur. Üye veya üçüncü bir tarafça bu bilgilerin güvenliği ihlal edildiği takdirde ortaya çıkan hesap faaliyetlerinden Biblos sorumlu değildir ve hiçbir durumda Biblos, bu izinsiz erişimin sonucu olarak meydana geldiği iddia edilen zarar ve kayıpları Üyeye tazmin etmekten sorumlu değildir. Eğer Üye, herhangi bir hileli faaliyetin farkına varırsa, hileli faaliyetin meydana gelişinden itibaren 90 gün içerisinde yazılı olarak Biblos’a bildirmeli ve istenen tüm diğer bilgileri ve iş birliğini de sağlamalıdır.

Her Üye, Biblos’a iletişim bilgilerindeki herhangi bir değişikliği bildirmekten sorumludur.